Arnold Schwarzenegger odpověděl na otázky ALLATRA TV v rámci projektu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“

Arnold Schwarzenegger odpověděl na otázky ALLATRA TV v rámci projektu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ Co spojuje všechny lidi na Zemi, bez ohledu na národnost, příslušnost k náboženské nebo politické organizaci, sociální postavení - co nás všechny spojuje? Arnold Schwarzenegger odpověděl na otázky ALLATRA TV v rámci projektu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ Arnold Schwarzenegger odpověděl na otázky ALLATRA TV v rámci projektu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ Arnold Schwarzenegger odpověděl na otázky ALLATRA TV v rámci projektu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“