Ezoosmická membrána | „Paradox dimenzí“ | Fyzika ALLATRA

Ezoosmická membrána | „Paradox dimenzí“ | Fyzika ALLATRA EZOOSMICKÁ MEMBRÁNA - jedinečná nehmotná struktura. Je „stranami“ prostorové krychle ezoosmické buňky. Právě prostřednictvím ezoosmické membrány (jejího středu) probíhá hlavní akce, která dává život celému hmotnému systému - proces EZOOSMÓZY. Vyznačuje se takzvaným „paradoxem dimenzí“: v třetí dimenzi nemá ezoosmická membrána prakticky žádnou tloušťku, ale zároveň skutečně existuje a její vnitřní prostor je neomezený. Ezoosmická membrána | „Paradox dimenzí“ | Fyzika ALLATRA Ezoosmická membrána | „Paradox dimenzí“ | Fyzika ALLATRA Ezoosmická membrána | „Paradox dimenzí“ | Fyzika ALLATRA