Medzinárodné spoločenské hnutie "Allatra" - Tvorivé zjednotenie aktívnych ľudí sveta.

Medzinárodné spoločenské hnutie "Allatra" - Tvorivé zjednotenie aktívnych ľudí sveta. Medzinárodné spoločenské hnutie "ALLATRA" je združenie podnikavých, poctivých a priateľských ľudí, ktorí sa usilujú o uplatnenie svojich najlepších vlastností v prospech spoločnosti. Sme mimo politiky a mimo náboženstva. Naše heslo: "Dobro plodí dobro!" K dnešnému dňu, vďaka Medzinárodnému spoločenskému hnutia "ALLATRA" sú združené stovky tisíc ľudí po celom svete. Počet účastníkov každý deň rastie exponenciálne, pretože existuje veľa dobrých, láskavých, tvorivých ľudí, ktorí sa snažia zmeniť svet k lepšiemu. Medzinárodné spoločenské hnutie "Allatra" - Tvorivé zjednotenie aktívnych ľudí sveta. Medzinárodné spoločenské hnutie "Allatra" - Tvorivé zjednotenie aktívnych ľudí sveta. Medzinárodné spoločenské hnutie "Allatra" - Tvorivé zjednotenie aktívnych ľudí sveta.