Neuvěřitelný Beta rozpad a Elektronový záchyt. Za kvantovou hranicí. Díl 3

Neuvěřitelný Beta rozpad a Elektronový záchyt. Za kvantovou hranicí. Díl 3 V současné době existuje celá řada vědeckých teorií o struktuře a interakci elementárních částic. V tomto díle seriálu „Za kvantovou hranicí“ bude zkoumána ještě jedna alternativní teorie-hypotéza o přírodních elementárních částicích, a budeme ověřovat dvě rovnice jaderné reakce, a to zejména Beta rozpad a Elektronový záchyt. Neuvěřitelný Beta rozpad a Elektronový záchyt. Za kvantovou hranicí. Díl 3 Neuvěřitelný Beta rozpad a Elektronový záchyt. Za kvantovou hranicí. Díl 3 Neuvěřitelný Beta rozpad a Elektronový záchyt. Za kvantovou hranicí. Díl 3