Tok Neutrin varuje před Globálními Kataklyzmaty. Výzkumy vědců ALLATRA VĚDA

Tok Neutrin varuje před Globálními Kataklyzmaty. Výzkumy vědců ALLATRA VĚDA Odpovědi na otázky, které velmi znepokojují vědce a výzkumníky posledních staletí: Proč neutrino vykazuje slabou interakci s hmotou a vyznačuje se vysokou pronikavostí? Jakou informaci nese neutrino? Co má vliv na změnu stavu částice? Kdy je možné zachytit a zaznamenat neutrino v trojrozměrnosti? Představuje neutrino jdoucí ze samého jádra planety ukazatel gradujících kataklyzmat na Zemi? Tok Neutrin varuje před Globálními Kataklyzmaty. Výzkumy vědců ALLATRA VĚDA Tok Neutrin varuje před Globálními Kataklyzmaty. Výzkumy vědců ALLATRA VĚDA Tok Neutrin varuje před Globálními Kataklyzmaty. Výzkumy vědců ALLATRA VĚDA