Kako kreirati jedinstvo svih ljudi?

Kako kreirati jedinstvo svih ljudi? Kako kreirati jedinstvo svih ljudi? Kako kreirati jedinstvo svih ljudi? Kako kreirati jedinstvo svih ljudi?