Koji je cilj tvojeg života?

Koji je cilj tvojeg života? Što je AllatRa? Prvenstveno riječ AllatRa spojena je u jednu cjelinu od riječi Allat što je u biti univerzalna kreativna sila nadmoći duhovnog svijeta nad materijalnim. Koji je cilj tvojeg života? Koji je cilj tvojeg života? Koji je cilj tvojeg života?