Pasākumi


2020. gada 3. oktobrī Allatra TV Latvija komanda apmeklēja ikgadējo rudens pasākumu GREENFEST Siguldas pilsētā.