Paziņojumi


Cilvēks atnāk šajā dzīvē, meklējot atbildes uz jautājumu: "Kas es esmu? Kādēļ esmu ieradies šajā pasaulē? Kāda ir mana misija?" Atbildes uz šiem jautājumiem palīdzēs cilvēkam izdarīt pareizo izvēli un pieņemt vitāli svarīgu lēmumu.

MAĢIJA. Radusies pirms vairākiem miljoniem gadu līdzās ar cilvēci, tas joprojām ir nozīmīgs cilvēka dzīves aspekts. Kāda ir tās pievilcība cilvēkiem? Ko viņi vēlas iegūt, izmantojot maģiju?

Mēs dzīvojam pārmaiņu laikos. Atliek vien palūkoties uz klimatu un uz cilvēkiem mums visapkārt. Izvēles laiks – lūk, kas šobrīd notiek. Cilvēciskā dzīvība, kas nemaksā neko. Vienaldzība pret nākotni. Domas un vēlmes pēc arvien lielākiem materiāliem labumiem. Bet par kād...

Morāls cilvēces pagrimums, pandēmija, klimatisko katastrofu pieaugums, garīgās slimības, kā arī sociālā, sociālā, politiskā un vides krīze. Cilvēce ir uz izmiršanas robežas.

Pie kādas sabiedrības mēs šodien esam nonākuši? Mums atstāja izvēles tiesības uzbūvēt pasauli, kādu vēlamies. Taču kā mēs izmantojām šīs tiesības? Kāpēc, sagrozot sākotnējo Patiesību, mēs uzbūvējām iznīcības sabiedrību un nonācām patērēšanas strupceļā?

Mūsu kopīgā māja brūk. Ir pietiekoši paskatīties pa logu, lai to redzētu. Bet vēl ir iespēja: neraugoties ne uz ko, apvienoties visai pasaulei mūsu bērnu dēļ un izveidot Cilvēku sabiedrību cilvēkiem - Radošu sabiedrību. Šodien no katra izvēles - rīkoties vai nē - ir at...

Jau 2021. gada 20. martā uz Starptautiskās sabiedriskās kustības "ALLATRA" platformas online režīmā notiks starptautiska konference "Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši", kurā miljoni cilvēku no visas pasaules apvienosies, lai kopā apspriestu, kāda nākotne - radī...

Šodien katrs cilvēks izjūt netaisnību un absurdu, kas notiek pasaulē. Bet kas to tādu radīja?

Ar ko tad cilvēks atšķiras no dzīvnieka? Šodien lielākajai daļai cilvēku atbilde ir skaidra: “Nu, protams, ka ar intelektu!”

Globāla tiešsaistes konference ”Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši” 2021. gada 20. martā 17:00. Bezprecedenta notikums mūsdienu vēsturē, kuru iniciējuši cilvēki no visas pasaules.

Tu esi tas, kurš var izmainīt šo pasauli. Laiks ir pienācis!