Sabiedrība


Par ko sapņoja Pravieši dažādos laikos? Par dzīvi Mīlestībā un vienlīdzībā, mierā un taisnīgumā - par radošu un ideālu sabiedrību. Kādu kopīgo Patiesību viņi atnesa šajā pasaulē? Kādu nākotnes pasauli iztēlojās Pravieši? Kādi bija viņu pareģojumi par Pēdējiem laikiem? P...

Mūsdienu civilizācija ir nonākusi nestabilitātes un globālo krīžu stadijā. Pasaules finanšu-ekonomiskās, ekoloģiskās, antropoloģiskās, klimatiskās krīzes – tā jau ir realitāte, ar kuru ikviens cilvēks jau ir saskāries. Bet tas ir tikai sākums. Vai ļaudis apzināsies tuvo...

Radoša sabiedrība kā perspektīva vienotas visas cilvēces civilizācijas veidošanai un attīstībai. Iziešana ārpus Zemes robežām, kosmosa apguve. Jauna līmeņa dzīve, mikropasaules pārvaldīšana - vienkāršs risinājums cilvēku materiālajām problēmām. Futroloģiska prognoze. Mū...

Tas ir vēsturisks notikums, tāpēc ka šodien mēs esam apvienojušies ar miljoniem cilvēku no visām pasaules valstīm, lai atklāti apspriestu, kā mierīgā ceļā mēs varam izveidot labāko Radošu sabiedrību visā pasaulē. Un sākt dzīvot dzīvi, kas ir Cilvēka ar lielo burtu cienī...

Šajā sarežģītajā vispārējās cilvēku sašķelšanās laikā, globālo krīžu (no ekonomisko līdz klimatisko) laikā cilvēki apvienojas ap radošas sabiedrības pamatiem, lai visiem kopā ne tikai izdzīvot, bet arī iedot brīnišķīgu nākotni visai cilvēcei.

Mēs visi braucam vienā vilcienā un rokās mums ir biļete tikai vienā virzienā, kur agrāk vai vēlāk mēs visi nonāksim. Kas mūs sagaida pēdējā stacijā? Vientulība un bailes? Vai jauns ceļojums uz nezināmu, brīnišķīgu pasauli?

Patiesība par nāvi — tā ir vitāli nepieciešama informācija, kas varētu ļoti stipri izmainīt cilvēku attieksmi pret savu dzīvi. Visās reliģijās ir patiesības graudi, kas ir saglabājuši senās zināšanas par šo parādību. Bet šīs zināšanas sagrozīja un padarīja par pasakām u...

Vai ir dzīve pēc nāves? Analītika, fakti, zinātniskās un dokumentālās hronikas, pētījumi un starptautiskā pieredze. Intervijas ar aculieciniekiem, zinātnes, medicīnas un reliģiju pārstāvjiem visā pasaulē

Pastāv jautājums, kuru sev ir uzdevis katrs cilvēks. Mēs vēršamies pie zinātnes un reliģijām, lai rastu uz to atbildi. Un jau 6000 gadus mēs cenšamies uzzināt...

Mēs dzīvojam unikālā laikā, kad Patiesība kļūst par vispārēju bagātību un cilvēki pārstāj klusēt par to, par ko tika noklusēts pēdējo 6000 gadu garumā! Visi pravieši nāca no viena kopīgā Dieva un nesa cilvēcei vienu Patiesību, kura mūs visus vieno. Jo ir viens Dievs un...

Ko dara Starptautiskā projekta “Radoša sabiedrība” dalībnieki? Olga no Mičiganas (ASV), SSK ALLATRA dalībniece, Starptautiskās globālās konferences “Radoša sabiedrība. Kopā mēs varam” spīkere, dalās ar mums izpratnē par to, cik svarīgs ir Radošas sabiedrības izveidošana...

Pasaule strauji mainās. Jauni laiki atnes jaunus pārbaudījumus: globālas krīzes, pandēmiju, straujas klimata izmaiņas. Bet kopā ar to cilvēcei paveras arī jaunas iespējas!

Vai mūsu civilizācija var iziet jaunā attīstības līmenī? Vai ir saikne starp civilizācijas līmeni un garīgi-tikumisko sabiedrības attīstību? Kādi cilvēkveidīgie dzīvo uz citām planētām? Kādā attīstības līmenī atradās atlantu sabiedrība?

2021. gada 20. martā ir gaidāms globāls, unikāls notikums, kura nozīmīgumu cilvēcei nav iespējams pārvērtēt. Šī ir starptautiskā tiešsaistes konference “Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši”. Visi cilvēki vēlas dzīvot labākā pasaulē, pasaulē bez bailēsm, bez sāpēm...

Kari, bads, nekārtības un konflikti. Neskatoties uz visām patērēšanas sabiedrības problēmām, mēs to saucam par civilizāciju. Bet kas ir civilizācija tās patiesajā nozīmē? Kādi ir tās izglītības trīs pamata noteikumi, un kādā veidā mēs, kā cilvēce, var sākt attīstīties?

Pie kādas sabiedrības mēs šodien esam nonākuši? Mums atstāja izvēles tiesības uzbūvēt pasauli, kādu vēlamies. Taču kā mēs izmantojām šīs tiesības? Kāpēc, sagrozot sākotnējo Patiesību, mēs uzbūvējām iznīcības sabiedrību un nonācām patērēšanas strupceļā?

Mūsu kopīgā māja brūk. Ir pietiekoši paskatīties pa logu, lai to redzētu. Bet vēl ir iespēja: neraugoties ne uz ko, apvienoties visai pasaulei mūsu bērnu dēļ un izveidot Cilvēku sabiedrību cilvēkiem - Radošu sabiedrību. Šodien no katra izvēles - rīkoties vai nē - ir at...

Jau 2021. gada 20. martā uz Starptautiskās sabiedriskās kustības "ALLATRA" platformas online režīmā notiks starptautiska konference "Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši", kurā miljoni cilvēku no visas pasaules apvienosies, lai kopā apspriestu, kāda nākotne - radī...

Projekts “Radoša sabiedrība” kļūst par vispasaules trendu. Ziņas par to izplatās visas mūsu planētas malās. Jo katrs vēlas dzīvot pienācīgā pasaulē, kur viss ir virzīts cilvēka dzīves uzlabošanai, uz attīstību, uz radošumu.

Šodien katrs cilvēks izjūt netaisnību un absurdu, kas notiek pasaulē. Bet kas to tādu radīja?