Ziņas


Pasaule strauji mainās. Jauni laiki atnes jaunus pārbaudījumus: globālas krīzes, pandēmiju, straujas klimata izmaiņas. Bet kopā ar to cilvēcei paveras arī jaunas iespējas!

2021. gada 20. martā ir gaidāms globāls, unikāls notikums, kura nozīmīgumu cilvēcei nav iespējams pārvērtēt. Šī ir starptautiskā tiešsaistes konference “Radoša sabiedrība. Par ko sapņoja pravieši”. Visi cilvēki vēlas dzīvot labākā pasaulē, pasaulē bez bailēsm, bez sāpēm...

Projekts “Radoša sabiedrība” kļūst par vispasaules trendu. Ziņas par to izplatās visas mūsu planētas malās. Jo katrs vēlas dzīvot pienācīgā pasaulē, kur viss ir virzīts cilvēka dzīves uzlabošanai, uz attīstību, uz radošumu.

Cilvēki jau tagad veido jaunu pasauli, veido jaunu nākotni, kurā Cilvēciskā dzīvība ir visaugstākā vērtība, kur ir izveidoti visi apstākļi cienīgai, drošai dzīvei. Projekts “Radoša sabiedrība” - tā ir platforma cilvēku apvienošanai ar mērķi veidot šādu sabiedrību.

2020. gada 3. oktobrī Allatra TV Latvija komanda apmeklēja ikgadējo rudens pasākumu GREENFEST Siguldas pilsētā.

Друзья, команда АЛЛАТРА ТВ Латвия поздравляет Вас с Наступающим Новым Годом!