Czym są myśli

Czym są myśli Jesteśmy odpowiedzialni za swoje myśli. Czym są myśli Czym są myśli Czym są myśli