Budú mať naše deti budúcnosť?

Budú mať naše deti budúcnosť? 20. decembra 2020 sa uskutoční jedinečná udalosť, ktorá zmení chod histórie – Medzinárodná online konferencia „Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme“ na platforme MSH ALLATRA v rámci všeľudského projektu Tvorivá spoločnosť. Budú mať naše deti budúcnosť? Budú mať naše deti budúcnosť? Budú mať naše deti budúcnosť?