Globálna kríza. Misia vyvoleného národa. Nastal čas!

Globálna kríza. Misia vyvoleného národa. Nastal čas! Prečo je práve židovskému národu určené poslanie naplniť proroctvo, ktoré nám zanechali mudrci vo svätých Písmach? Globálna kríza. Misia vyvoleného národa. Nastal čas! Globálna kríza. Misia vyvoleného národa. Nastal čas! Globálna kríza. Misia vyvoleného národa. Nastal čas!