Tvorivá spoločnosť


Podľa Darwinovej teórie pochádzame zo šimpanzov, kde je najsilnejší vodca. V kočovných spoločnostiach to tak bolo. S príchodom priemyselnej revolúcie sa do popredia dostal rozum a moc. Nacistické Nemecko nebolo náhodou v ľudských dejinách. Ukázalo, čo sa stane, keď v sp...

Milí diváci, ďakujeme pánovi Vaľovi za rozhovor, veľmi si ho vážime ako človeka, ktorý je odborník na vodu a zemné práce a hlavne poctivý a aktívny človek, ktorý za svoje peniaze robí prieskum priamo v prírode a zdieľa svoje skúsenosti s ostatnými. Viac sa môžete dozved...

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...

Riziká sú vo všetkých sférach a my nie sme pripravení reagovať na dôsledky, ktoré čoskoro nastanú.

Dnes, 17. septembra 2021 sa koná medzinárodný okrúhly stôl, ktorý je pokračovaním medzinárodnej online konferencie „Globálna kríza. Týka sa to už každého“, ktorá sa uskutočnila 24. júla 2021 na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA. Uvedomujúc si nalieh...

Prečo a kvôli čomu je dnes dôležité meniť svet? Prečo sa ľudia potrebujú teraz zjednotiť a ako to máme urobiť? Odpovede na tieto otázky zazneli na celom svete 24.07.2021 v živom vysielaní na online konferencii „Globálna kríza. Týka sa to už každého”

Naša planéta vstúpila do obdobia globálnych zmien, ktorým sa ľudstvo nemôže vyhnúť ani ich ovplyvniť. Aké sú hlavné príčiny toho, čo sa deje? Čo vedie k rýchlemu nárastu počtu a sily zemetrasení a záplav, k náhlemu zvýšeniu sopečnej činnosti, zvýšeniu frekvencie a sily...

Fiktívny príbeh (ne)obyčajného 35. ročného Johna. Mal to šťastie, že patrí k menej než 5 percentám populácie, ktorá prežila zmeny.

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realitou, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré s...

Už dávno existujú projekty perpetuum mobile. No prečo tieto technológie ostávajú nedostupné pre ľudstvo? Čo sa stane, ak sa už dnes zavedie napr. technológia bezpalivových generátorov?

Po medzinárodnej online konferencii „Globálna kríza. Týka sa to už každého”, ktorá sa konala 24. júla 2021 a bola vysielaná do celého sveta so simultánnym tlmočením do 72 jazykov, si mnohí ľudia uvedomili potrebu rozhodných činov a už teraz informujú obyvateľov planéty...

Na konferencii Globálna kríza. Týka sa to už každého, ktorá sa konala 24. júla 2021 bol predstavený komplexný prehľad globálnych kríz, ktorým čelí celé ľudstvo. V súčasnosti sa klimatické katastrofy na celom svete synchronizujú, zabíjame našu planétu vyčerpávaním príro...

Dnes, 2. septembra 2021, sa uskutoční medzinárodný okrúhly stôl na tému "Globálne zmeny. Je ľudstvo pripravené?"

Dnes, 29. augusta 2021, sa uskutoční medzinárodný okrúhly stôl ako pokračovanie konferencie „Globálna kríza. Týka sa to už každého”. Konferencia sa konala 24. júla 2021 a bola simultánne tlmočená dobrovoľníkmi do 72 jazykov. Témy nastolené na konferencii sú životne dôl...

24. júl 2021 je výnimočný dátum v dejinách ľudstva. V tento deň sa uskutočnila bezprecedentná konferencia na tému Globálna kríza. Týka sa to už každého, ktorá bola simultánne tlmočená do 72 jazykov a vysielaná na tisíckach mediálnych platforiem na celom svete. Informáci...

24. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia Globálna kríza. To sa už týka každého, ktorá ukázala celému ľudstvu že sa dnes nachádzame na pokraji priepasti, ale ešte stále máme šancu zjednotiť sa a prežiť.

Žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Ale v akom smere sa mení? Chápeme vôbec, čo čaká ľudstvo v niekoľkých najbližších rokoch?

Ohlasy na medzinárodnú online konferenciu Globálna kríza. Týka sa to už každého.

Dnes si mnohí ľudia myslia, že sa nič nedeje a že vo svete je všetko fajn. Rovnako ako vždy chodia do práce, cestujú na dovolenku a sledujú správy v televízore, bez toho, aby si uvedomovali, že planéta i spoločnosť prežívajú zložité obdobie. Konferencia „Globálna kríza....

Dnes naša spoločnosť stojí na hranici prežitia. Hrozia nám krízy rôzneho druhu, s ktorými sa naša civilizácia ešte nestretla.