Tvorivá spoločnosť


Náš svet je na pokraji zániku. Klimatické katastrofy, vojny, konflikty a nenávisť rozdeľujú ľudstvo. Odpočítavanie sa začalo a my už nesmieme strácať ani minútu. Vzdáme sa neodvratnej skaze, alebo sa zjednotíme a vybudujeme novú, bezpečnú budúcnosť?

Taliansko je na pokraji katastrofy. Na celom svete prebieha totálna vojna a naša krajina je v prvej línii. Po stáročia sme pociťovali priame údery nepriateľa, ale teraz nás čaká rozhodujúca bitka. Naším nepriateľom je klíma. Je nemilosrdná, chladnokrvná, jej taktika je...

Mimoriadny príhovor renomovaného vedca Egona Cholakiana, uznávaného odborníka na zmenu klímy a otázky národnej bezpečnosti. Egon Cholakian vo svojom vyhlásení poukazuje na alarmujúce dôkazy o rýchlej globálnej zmene klímy na Zemi a exponenciálnom náraste klimatických ka...

Ježiš Kristus je jednou z najznámejších osobností našej planéty. Dokonca aj dnes, po viac ako 2000 rokoch, jeho slová stále rozpaľujú srdcia mnohých ľudí. Ježiš priniesol poznanie, ako žiť v pokoji a radosti: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako...

Ľudia žijú svoj obyčajný život.

Kresťanstvo je v súčasnosti najrozšírenejším náboženstvom na svete.

Prečo je práve židovskému národu určené poslanie naplniť proroctvo, ktoré nám zanechali mudrci vo svätých Písmach?

Už čoskoro! Odhaľte neznámu históriu židovského národa na online konferencii „Globálna kríza. Misia vyvoleného národa. Nastal čas“ 4. júna 2023 o 17:00 v 50 jazykoch.

Veľkosť Posledného Proroka Jediného Alaha je nesmierna, pretože z vôle Všemohúceho priniesol celému ľudstvu Znalosti o tom, ako nájsť vzájomné zmierenie a vybudovať spoločnosť, v ktorej má ľudský život najvyššiu hodnotu. Svojím príkladom ukázal, že je možné v krátkom ča...

Hovoríme pravdu, ktorú pred ľuďmi skrývajú. Sme nezávislí výskumníci-dobrovoľníci zo 180 krajín. Robíme interdisciplinárny výskum, ktorý nie je schopná urobiť žiadna iná inštitúcia alebo organizácia na svete

Nemecko, krajina kedysi známa silou inovácie a vedúca sila v EÚ, sa nachádza v stave všestrannej krízy.

Informácie o Tvorivej spoločnosti prinášajú dobrovoľníci z celého sveta už niekoľko rokov. Výhody, ktoré ponúka osem osnov sa týkajú každého obyvateľa planéty a na týchto ľudských hodnotách sa ľudia spájajú.

Súčasná situácia ženy v domácnosti.

Čím skôr sa ľudia dozvedia o tvorivej spoločnosti tým skôr v nej budeme žiť. Ak chceš žiť dôstojne povedz všetkým o tvorivej spoločnosti. Je dôležité aby 8 miliárd ľudí spoznalo a podporilo projekt Tvorivá spoločnosť. Je to tak jednoduché!

Predzvesti posledných dní, o ktorých hovoril Prorok Mohamed, mier a požehnanie Allaha s ním, sa napĺňajú. Koľko rokov zostáva do súdneho dňa?

Čo dokáže dobrovoľne na spoločnej platforme zjednotiť ľudí z celého sveta - ľudí rôznych národností, náboženstiev, profesií a sociálnych vrstiev? Čo môže prinútiť zástupcov 180 krajín pracovať každý deň ako dobrovoľníkov na príprave náročného podujatia?

Ľudia majú právo vedieť, koľko času ľudstvu ostáva.

Chceš aj ty uniknúť z falošnej reality do tej skutočnej?