Tvorivá spoločnosť


Čo dokáže dobrovoľne na spoločnej platforme zjednotiť ľudí z celého sveta - ľudí rôznych národností, náboženstiev, profesií a sociálnych vrstiev? Čo môže prinútiť zástupcov 180 krajín pracovať každý deň ako dobrovoľníkov na príprave náročného podujatia?

Ľudia majú právo vedieť, koľko času ľudstvu ostáva.

Chceš aj ty uniknúť z falošnej reality do tej skutočnej?

🌍 7. mája 2022 sa o 17:00 SELČ uskutoční živé vysielanie.

Medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Čas pravdy” je rozsiahle podujatie, organizované dobrovoľníkmi zo 180 krajín na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA.

Milí priatelia, pozývame vás na stretnutie, ktorého cieľom je pripraviť globálne medzinárodné fórum „GLOBÁLNA KRÍZA. SME ĽUDIA. CHCEME ŽIŤ“, ktorá sa uskutoční v rámci projektu Tvorivá spoločnosť.

Dnešné živé vysielanie Týždňa solidarity, tradičného pre účastníkov MSH ALLATRA, je venované jedinečnému projektu ľudstva — Tvorivej spoločnosti. Do tohto univerzálneho projektu sa zapojili milióny ľudí na celom svete. A to všetko vďaka nezištnej práci dobrovoľníkov z r...

Úprimné zdieľanie manželov Gálovcov v náročnom období v ich živote. Vďaka vnútornej sile Lásky, Túžby po živote ich životný príbeh pokračuje ďalej. Blažej Gál sa dotkol vecí neviditeľných, ktoré treba poznať, aby sme vedeli pevnejšie kráčať životom. Vedeli ste začať spr...

,,Mám pocit, že jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť, je pochopiť, že my ako jednotlivci máme moc." Týmito slovami začala Sharon Stone svoju odpoveď na otázku AllatRa TV na Medzinárodnom filmovom festivale vo švajčiarskom Zürichu.

V akom bohatom svete žijeme, koľko vidíme krásy! Môžeme dýchať z plných pľúc, vychutnávať si slniečko, vodu a kľud. Naša planéta je naplnená životom.

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...

V súčasnosti ľudstvo čelí sérii globálnych kríz: ekonomická, technologická, antropologická, environmentálna a klimatická kríza naraz zachvátili svet. Uvedomujú si ľudia celý rozsah blížiacich sa hrozieb?

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...

Čo si myslíte o svete s bezplatnými potravinami, bezplatnou zdravotnou starostlivosťou, bezplatným vzdelaním a dôstojnou kvalitou života pre všetkých ľudí? Čo si myslíte o svete, v ktorom je človek základnou hodnotou - nič nie je nad človekom, žiadna ľudská bytosť nemôž...

Historická online konferencia, ktorá spojila milióny ľudí. 24. júla 2021 sa vďaka úsiliu ľudí zo 180 krajín sveta uskutočnila medzinárodná online konferencia "Globálna kríza. Týka sa to už každého."

Máme 17 cieľov udržateľného rozvoja, známe ako globálne ciele. Boli prijaté v roku 2015, na valnom zhromaždení OSN, ako plán dosiahnutia lepšej budúcnosti pre všetkých.

Priatelia pozývame Vás pozrieť si úprimný rozhovor o zmysle ľudského Života. O tom, v akom stave sa nachádza súčasný spotrebiteľský systém spoločnosti a východiská z neho.

Ľudstvo dnes čelí mnohým globálnym hrozbám: ekologickej, klimatickej. Hlavné nebezpečenstvo pre nás však spočíva vo všeobecnom rozdelení.

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...