Tvorivá spoločnosť


Videá v iných jazykoch
Globálna online konferencia „Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci”. 20. marca 2021 o 16:00 SEČ. Bezprecedentná udalosť modernej histórie, iniciovaná ľuďmi z celého sveta.

Videá v iných jazykoch
V krátkom úryvku z konferencie TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. SPOLOČNE MÔŽEME (celá konferencia tu) sú zrozumiteľne vysvetlené nevyhnutné kroky, ktoré treba urobiť smerom k vybudovaniu Tvorivej spoločnosti. Každý, kto pochopil podstatu a dôležitosť celého procesu, môže už dnes uro...

Videá v iných jazykoch
Pieseň "Sme ľudia" z medzinárodnej konferencie "Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme"

Vieme koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Viac, než sa môže zdať. Krásnu myšlienku obdarovať starkých v DSS Luna v Brezne, rozvinula pani Evka Škorváneková, ktorá vyzbierala s pomocou mnohých ľudí z okolia Brezna 314 „krabičiek Lásky“.

Videá v iných jazykoch
Sme si plne vedomí závažnosti situácie vo svete? Akú spoločnosť zanecháme svojim deťom? Ty vyberáš, aký bude svet zajtra! Globálne problémy môžeme prekonať globálnym zjednotením. Ako to spraviť?

Videá v iných jazykoch
21. prvé storočie... Každý deviaty človek hladuje. Na zbrane sa ročne vynakladajú bilióny dolárov. Pandémie, hospodárske krízy, celková korupcia, inflácia a nezamestnanosť... Svet je na pokraji nukleárnej apokalypsy. Je to skutočne budúcnosť, o ktorej sme snívali? .......

Videá v iných jazykoch
20. decembra 2020 sa uskutoční jedinečná udalosť, ktorá zmení chod histórie – Medzinárodná online konferencia „Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme“ na platforme MSH ALLATRA v rámci všeľudského projektu Tvorivá spoločnosť.

V čom spočíva múdrosť života? Ako jednotlivé systémy ovplyvňujú celú spoločnosť? Ján Marček, inžinier a skúsený ekonóm, ktorý patril medzi ekonomickú špičku, prináša unikátny pohľad na spoločnosť, v ktorej žijeme.

“Všetci musíme začať rozmýšľať, ako to zmeniť.” Politika bola, je a vždy bude len nástrojom. Záleží iba na ľuďoch - politikoch, ako bude tento nástroj využitý.

Videá v iných jazykoch
Ty si ten, kto môže zmeniť tento svet. Nadišiel čas! To, čo sa deje dnes so svetom, je výsledok spotrebiteľského formátu spoločnosti. Aby dokázalo ľudstvo prežiť, je potrebný nový formát spoločnosti – tvorivý.

Trailer k rozhovoru s hudobníkom Lukášom Lackom, v hudobnom svete známym ako SUVERENO.

Rozhovor pre ALLATRA TV o hodnotách v živote s pedagogičkou, terapeutkou, skladateľkou Pavlou Štěpničkovou i o jej ceste a životných pochopeniach.

Videá v iných jazykoch
Zaujímavý, krátkometrážny film, ktorý je založený na reálnych situáciách. Ide o príbeh mladého muža, ktorý pochopil, že zmena v spoločnosti začína u seba. Pochopil, že ak chceme zmeniť spoločnosť k lepšiemu, musíme začať konať.

Peter Planieta známy v oblasti bio-eko potravín. K zdravej výžive sa dostal cez bojové umenie. Rozhovor o zdravej výžive, no i o človeku, jeho pravej ceste, o dualite a celostnom pohľade a taktiež o tom ako to v živote robí on sám.

To, akým spôsobom sme boli vychovávaní, podľa profesora Viliama Fischera zohráva v našom živote významnú úlohu. Práve rodičia do nás vštepujú morálne a ľudské hodnoty, ktoré nám ako maják ďalej svietia na ceste životom. Prof. MUDr.Viliam Fischer, CSc. 21. marca 1998 usk...

Upútavka k rozhovoru s Petrom Planietom. O jeho pohľade na život a na svet. Čoskoro na ALLATRA TV.

Človek sa rodí slobodný, rodíme sa rovní, máme právo byť ľuďmi. To sú znova jemné rozdiely. Máme právo byť ľuďmi, čo presne tým myslíme a čo patrí do ľudských práv. Správnejšie je povedať, my máme úlohu stať sa ľuďmi a nie právo byť ľuďmi. Stávam sa človekom tým, že v s...

Všetko čo si vieme predstaviť vieme i vytvoriť - hmotné, alebo nehmotné. Každý človek nesie zodpovednosť za všetko čo vytvorí aj za úmysel. Všetci vieme čo je dobro, a čím môžeme  prispieť do spoločnosti. 

Spájať ľudí s pozitívnym myslením a osobne ukazovať, ako sa dá prispieť dobrom do spoločnosti, je cieľom festivalu s názvom Shantiloka. Už 7. ročník organizoval  Fredy Ayisi a spolu s ostatnými vystavovateľmi uskutočnili v Ružinove festival takto pozitívne naladených ľu...

„Ako zmeniť celú spoločnosť?” Túto otázku si kladú mnohí. Spoločnosť zmeníme len spolu a to tak, že začneme meniť samého seba. Aj ty môžeš byť počiatkom zmeny, ktorú chceš vidieť vo svete. Krátky film „Zmena začína v tebe,” ukazuje, aká dôležitá je voľba každého z nás....