Tvorivá spoločnosť


Jediným možným východiskom zo slepej uličky spotrebiteľského formátu, v ktorom teraz všetci žijeme, je vybudovanie Tvorivej spoločnosti. Je to nový smer mierového rozvoja Ľudstva, kde je na prvom mieste život Človeka.

20. marca 2021 sa uskutočnila významná udalosť. Prvýkrát v histórii sa konala konferencia, na ktorej ľudia z celého sveta – ľudia z rôznych náboženstiev a národností vyslovili pravdu, že Boh je jeden.

Toto je historická udalosť, pretože dnes sme sa spojili s miliónmi ľudí z celého sveta, aby sme otvorene diskutovali o tom, ako môžeme vybudovať lepšiu, Tvorivú spoločnosť na celom svete mierovým spôsobom a začať žiť život hodný Človeka s veľkým písmenom.

Medzinárodný okrúhly stôl s rečníkmi z rôznych krajín sveta – nový formát živého vysielania v televízii ALLATRA v nadväznosti na diskusiu o témach nastolených na medzinárodnej online konferencii „Tvorivá spoločnosť. O čom proroci snívali“ 20. marca 2021.

Za tisícročia existencie civilizácie nás naučili presúvať zodpovednosť za organizáciu našej spoločnosti na vládcov. Zvykli sme si, že niekto musí prísť a urobiť všetko za nás. Ak sa však pozrieme na súčasnú situáciu vo svete, uvidíme, že ide o slepú uličku.

Úryvok z konferencie: Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci.

Žijeme v jedinečnej dobe, keď sa Pravda stáva všeobecným vlastníctvom a ľudia prestávajú mlčať o tom, čo sa utajovalo v priebehu posledných 6000 rokov! Všetci proroci prichádzali od jedného spoločného Boha a prinášali celému ľudstvu jednu Pravdu, ktorá nás všetkých spá...

Chceš žiť ako človek? Človek s veľkým Č? Mať dôstojný život? Tiež vzdelanie a medicínu na kvalitnej úrovni? Žiť v pokoji, mieri a priateľstve? Zažívať naplnenie v práci, bezpečnosť a dostávať pravdivé informácie? Pripoj sa 20. 3. 2021 o 16.OO SEČ na globálnu online kon...

K akej spoločnosti sme dnes dospeli? Nechali nám právo voľby vybudovať svet, ktorý chceme. Ako sme však využili toto právo? Prečo sme po prekrútení pôvodnej Pravdy vybudovali spoločnosť skazy a ocitli sme sa v slepej uličke konzumu?

Dnes každý človek cíti nespravodlivosť a absurdnosť toho, čo sa deje vo svete. Ale kto ho taký vytvoril? Vari bol svet taký od počiatku?

Dnes je už očividné, že sa spoločnosť musí dostať na úplne novú úroveň rozvoja, vybudovať svet bez vojen, nepriateľstva a kríz. Možno to urobiť len zjednotením celého ľudstva a vybudovaním Tvorivej spoločnosti.

Svet sa prudko mení. Nová doba prináša nové skúšky: globálne krízy, pandémia, prudké zmeny klímy. Ale spolu s tým sa pre ľudstvo otvárajú aj nové možnosti.

V každej dobe prichádzali proroci, aby nás naučili najdôležitejšie – milovať jeden druhého, pociťovať jednotu s Bohom a so všetkými ľuďmi. Prečo sme dnes zabudli na to najdôležitejšie? Je čas spomenúť si na najpodstatnejšie.

My ľudia ... si zaslúžime lepšiu budúcnosť. Všetci chceme žiť v mieri, priateľstve a harmónii. Poďme zmeniť k lepšiemu tento náš svet, spoločne môžeme, aj ty sa pridať smieš.

Rozhliadni sa, v akej spoločnosti dnes žijeme? Prečo v 21. storočí ešte stále všetci nevieme žiť v mieri a vzájomnom súlade?

Kam vkladáme našu pozornosť? Prečo si vyberáme slepé uličky? Nie je potrebné hľadať východisko vo vopred nezmyselných konaniach. Možnosti riešenia sú už známe. Je to vytvorenie TVORIVEJ SPOLOČNOSTI!!!

Pre Ibiho Maigu, speváka, zabávača a spisovateľa sú ľudia najväčším bohatstvom. V 22. rokoch sa presťahoval z Mali na Slovensko. Do svojej rodnej krajiny sa vracia rád. V príjemnom a úprimnom rozhovore divákom priblížil inú kultúru, podelil sa s tým, čo preňho znamená s...

Globálna online konferencia „Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci”. 20. marca 2021 o 16:00 SEČ. Bezprecedentná udalosť modernej histórie, iniciovaná ľuďmi z celého sveta.

V krátkom úryvku z konferencie TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. SPOLOČNE MÔŽEME (celá konferencia tu) sú zrozumiteľne vysvetlené nevyhnutné kroky, ktoré treba urobiť smerom k vybudovaniu Tvorivej spoločnosti. Každý, kto pochopil podstatu a dôležitosť celého procesu, môže už dnes uro...

Vieme koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Viac, než sa môže zdať. Krásnu myšlienku obdarovať starkých v DSS Luna v Brezne, rozvinula pani Evka Škorváneková, ktorá vyzbierala s pomocou mnohých ľudí z okolia Brezna 314 „krabičiek Lásky“.