Tvorivá spoločnosť


Medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Čas pravdy” je rozsiahle podujatie, organizované dobrovoľníkmi zo 180 krajín na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA.

Úprimné zdieľanie manželov Gálovcov v náročnom období v ich živote. Vďaka vnútornej sile Lásky, Túžby po živote ich životný príbeh pokračuje ďalej. Blažej Gál sa dotkol vecí neviditeľných, ktoré treba poznať, aby sme vedeli pevnejšie kráčať životom. Vedeli ste začať spr...

,,Mám pocit, že jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžeme urobiť, je pochopiť, že my ako jednotlivci máme moc." Týmito slovami začala Sharon Stone svoju odpoveď na otázku AllatRa TV na Medzinárodnom filmovom festivale vo švajčiarskom Zürichu.

V akom bohatom svete žijeme, koľko vidíme krásy! Môžeme dýchať z plných pľúc, vychutnávať si slniečko, vodu a kľud. Naša planéta je naplnená životom.

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...

V súčasnosti ľudstvo čelí sérii globálnych kríz: ekonomická, technologická, antropologická, environmentálna a klimatická kríza naraz zachvátili svet. Uvedomujú si ľudia celý rozsah blížiacich sa hrozieb?

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...

Čo si myslíte o svete s bezplatnými potravinami, bezplatnou zdravotnou starostlivosťou, bezplatným vzdelaním a dôstojnou kvalitou života pre všetkých ľudí? Čo si myslíte o svete, v ktorom je človek základnou hodnotou - nič nie je nad človekom, žiadna ľudská bytosť nemôž...

Historická online konferencia, ktorá spojila milióny ľudí. 24. júla 2021 sa vďaka úsiliu ľudí zo 180 krajín sveta uskutočnila medzinárodná online konferencia "Globálna kríza. Týka sa to už každého."

Máme 17 cieľov udržateľného rozvoja, známe ako globálne ciele. Boli prijaté v roku 2015, na valnom zhromaždení OSN, ako plán dosiahnutia lepšej budúcnosti pre všetkých.

Priatelia pozývame Vás pozrieť si úprimný rozhovor o zmysle ľudského Života. O tom, v akom stave sa nachádza súčasný spotrebiteľský systém spoločnosti a východiská z neho.

Ľudstvo dnes čelí mnohým globálnym hrozbám: ekologickej, klimatickej. Hlavné nebezpečenstvo pre nás však spočíva vo všeobecnom rozdelení.

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa...

Rozhovor s PhDr. Annou Hudákovou o tvorivej spoločnosti a o tom ako sme vlastne pripravení na umelú inteligenciu. Ako by sa malo zmeniť vzdelávanie a čo sú hlavné ľudské hodnoty.

Po 24. júli 2021 si ľudia hlboko uvedomili, čo sa v skutočnosti deje s našou spoločnosťou i planétou. Na mail ALLATRA TV stále prichádzajú z celého sveta ohlasy divákov konferencie „Globálna kríza. Týka sa to už každého“. Ich zásluhou dnes pravda o globálnej kríze zvučn...

Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie sa prejaví na všetkých úrovniach spoločnosti.

Dňa 24. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už každého.“ Vedci, politici, verejne známe osobnosti poodhalili závoj nepochopenia, otvoreného klamstva súvisiaceho s klímou, ekológiou, robotikou a ďalšími naliehavými otázka...

Podľa Darwinovej teórie pochádzame zo šimpanzov, kde je najsilnejší vodca. V kočovných spoločnostiach to tak bolo. S príchodom priemyselnej revolúcie sa do popredia dostal rozum a moc. Nacistické Nemecko nebolo náhodou v ľudských dejinách. Ukázalo, čo sa stane, keď v sp...

Milí diváci, ďakujeme pánovi Vaľovi za rozhovor, veľmi si ho vážime ako človeka, ktorý je odborník na vodu a zemné práce a hlavne poctivý a aktívny človek, ktorý za svoje peniaze robí prieskum priamo v prírode a zdieľa svoje skúsenosti s ostatnými. Viac sa môžete dozved...