Globálna kríza. Zodpovednosť | Medzinárodné online fórum 2. decembra 2023

Globálna kríza. Zodpovednosť | Medzinárodné online fórum 2. decembra 2023 Náš svet je na pokraji zániku. Klimatické katastrofy, vojny, konflikty a nenávisť rozdeľujú ľudstvo. Odpočítavanie sa začalo a my už nesmieme strácať ani minútu. Vzdáme sa neodvratnej skaze, alebo sa zjednotíme a vybudujeme novú, bezpečnú budúcnosť? Globálna kríza. Zodpovednosť | Medzinárodné online fórum 2. decembra 2023 Globálna kríza. Zodpovednosť | Medzinárodné online fórum 2. decembra 2023 Globálna kríza. Zodpovednosť | Medzinárodné online fórum 2. decembra 2023