Prišli posledné časy?

Prišli posledné časy? Ľudia žijú svoj obyčajný život. Prišli posledné časy? Prišli posledné časy? Prišli posledné časy?