Cieľ života (slovenský dabing)

Cieľ života (slovenský dabing) Ako sa zmeniť a stať sa iným? Čo to znamená naozaj si stanoviť cieľ na celý svoj život? Ako dosiahnuť svoj cieľ? Ako správne vytýčený cieľ vplýva na osud človeka? Čo robí človeka skutočne optimistickým? Ako sa dostať zo stavu depresie a vrátiť sa do života? Prečo sa človeku často mení nálada a čo robiť s týmto stavom? Má stav duševného zdravia vplyv na fyzické zdravie človeka? Prečo systém vťahuje človeka do kolobehu rôznych liečebných metód, keď si v honbe za zdravím stanoví cieľ „byť zdravý“? Prečo duchovní starci hovorili, že „keď vonkajší človek trpí, vnútorný sa obrodzuje“? Ako sa meria dynamika duchovného rastu? Ako prebieha skutočné uzdravenie? Ako sa naučiť ľúbiť? Cieľ života (slovenský dabing) Cieľ života (slovenský dabing) Cieľ života (slovenský dabing)