Čomu učili VŠETCI proroci a k čomu SME došli?

Čomu učili VŠETCI proroci a k čomu SME došli? Rozhliadni sa, v akej spoločnosti dnes žijeme? Prečo v 21. storočí ešte stále všetci nevieme žiť v mieri a vzájomnom súlade? Čomu učili VŠETCI proroci a k čomu SME došli? Čomu učili VŠETCI proroci a k čomu SME došli? Čomu učili VŠETCI proroci a k čomu SME došli?