Duchovný nacizmus (slovenský dabing)

Duchovný nacizmus (slovenský dabing) Čo je to duchovný nacizmus a čím je pre človeka nebezpečný? Ako sa prejavuje na duchovnej ceste? Ako dochádza k zámene cieľa, k fixovaniu sa na vlastný maličký svet egoistu? Ako vedomie zamieňa človeku duchovné znalosti a na čo zameriava jeho pozornosť? Duchovný nacizmus (slovenský dabing) Duchovný nacizmus (slovenský dabing) Duchovný nacizmus (slovenský dabing)