Efekt platby vopred (slovenský dabing)

Efekt platby vopred (slovenský dabing) Pre mnohých je tento život zmyslom ich existencie len preto, že ľudia nepoznajú iný život, nehovoriac už o tom živote, ktorý bude s nimi po smrti ich fyzického tela. Čo treba robiť preto, aby sa človek stabilizoval v duchovnom rozvoji a začal generovať Lásku v jednote s Duchovným Svetom? Efekt platby vopred (slovenský dabing) Efekt platby vopred (slovenský dabing) Efekt platby vopred (slovenský dabing)