Ekonómia života (slovenský dabing)

Ekonómia života (slovenský dabing) Duchovný rast, práca na sebe, spolupráca v kolektíve. Ako prekonať ťažkosti a rozpory? Ako pracovať na chybách? Ako zlepšiť kvalitu tímovej práce? Ako spoločne prekonávať bariéry systému? Monológ alebo dialóg? Ako prestať plytvať vlastným životom na ilúzie systému? Ekonómia života. Ekonómia života (slovenský dabing) Ekonómia života (slovenský dabing) Ekonómia života (slovenský dabing)