Energia života (slovenský dabing)

Energia života (slovenský dabing) Čo je to životná energia? Na čo ľudia premrhajú život? Aké sú funkcie vedomia a Osobnosti? Akú úlohu v živote človeka zohráva pozornosť? Je škodlivé snívať, fantazírovať, žiť v ilúziách? Aké sú dôsledky mágie, vkladania sily pozornosti do hmoty alebo do duchovného rozvoja? Čo je to sila Allatu a akú hodnotu má pre človeka? Čo je to energia prány a akú úlohu zohráva v živote človeka? V čom je zmysel života a aká dôležitá je voľba a smerovanie pozornosti človeka? Energia života (slovenský dabing) Energia života (slovenský dabing) Energia života (slovenský dabing)