Futbal šajtana (youtube slovenské titulky)

Futbal šajtana (youtube slovenské titulky) Futbal šajtana. Ako ľudia strácajú seba v púšti materiálnych ilúzií, snov, naviatych myšlienok a nariadení? Kto vťahuje človeka do nekonečných sporov v hlave, do vyjasňovania, kto má pravdu a kto je vinný? Kto núti človeka vkladať cennú pozornosť do centra problému, ako do lopty, a zužuje horizont duchovnеj cesty? Kto kope jeho myšlienky v hlave po rôznych trajektóriách a núti človeka trpieť, byť agresívnym, rozhadzovať množstvo emócií, životnej energie a byť ovládaným prvkom v systéme? Futbal šajtana (youtube slovenské titulky) Futbal šajtana (youtube slovenské titulky) Futbal šajtana (youtube slovenské titulky)