Fyzika zmien (slovenské youtube titulky)

Fyzika zmien (slovenské youtube titulky) Nová fyzika. Kozmické žiarenie. Impulz života. Vnútorné a vonkajšie jadro planéty Zem. Jadro Slnka. Gravitácia. Informácia o celku. Univerzálna jednotka času – allat. Konečnosť času. Zvýšenie intelektuálneho potenciálu. Šanca na prežitie ľudstva – zjednotenie ľudí. Jednotná civilizácia. Fyzika zmien (slovenské youtube titulky) Fyzika zmien (slovenské youtube titulky) Fyzika zmien (slovenské youtube titulky)