Globálna kríza. Akú budúcnosť si zvolíme? | Medzinárodný okrúhly stôl

Globálna kríza. Akú budúcnosť si zvolíme? | Medzinárodný okrúhly stôl 24. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už každého“ so simultánnym prekladom do 72 jazykov a vysielaná po celom svete na tisíckach online platforiem. Globálna kríza. Akú budúcnosť si zvolíme? | Medzinárodný okrúhly stôl Globálna kríza. Akú budúcnosť si zvolíme? | Medzinárodný okrúhly stôl Globálna kríza. Akú budúcnosť si zvolíme? | Medzinárodný okrúhly stôl