Hierarchia vedomia (slovenský dabing)

Hierarchia vedomia (slovenský dabing) Hierarchia vedomia. Neviditeľný svet: prečo človek reaguje na ľudí rôzne? Čo ho skutočne na ľuďoch zaujíma? Prečo pre vedomie nie je zaujímavá pozornosť všetkých ľudí? Prečo sa po rozhovore o ničom s niektorými ľuďmi cítime veľmi zle? Čo vedie ľudí k dominancii jedného nad druhým? Kto v človeku zodpovedá za rozvoj talentu? Ako dochádza k nevedomej manipulácii medzi ľuďmi? Ako vplýva vedomie známeho človeka na dav, a v čom je skrytý mechanizmus takéhoto vplyvu? Odvrátená strana mince: čo určuje správanie populárnych blogerov? Čo spôsobuje závislosť na sociálnych sieťach? Ako si ľudia navzájom kradnú pozornosť? Hierarchia vedomia (slovenský dabing) Hierarchia vedomia (slovenský dabing) Hierarchia vedomia (slovenský dabing)