Hry vedomia (slovenský dabing)

Hry vedomia (slovenský dabing) Ako v sebe prekonať hry vedomia a zvíťaziť na duchovnej ceste? V tejto relácii sa odkrývajú praktické skúsenosti, zručnosti a spôsoby pozorovania svojho vedomia v rôznych etapách duchovného rozvoja človeka. Podrobnosti o tom, ako fungujú zložky vedomia: prvotné vedomie a druhotné vedomie (smútok, sebaobviňovanie, depresie, obsedantné myšlienky, zlá nálada, egocentrizmus, megalománia, prinášanie obetí, emocionálne vyhorenie atď.). Hry vedomia (slovenský dabing) Hry vedomia (slovenský dabing) Hry vedomia (slovenský dabing)