Hry vedomia (slovenské youtube titulky)

Hry vedomia (slovenské youtube titulky) Ako v sebe prekonať hry vedomia a zvíťaziť na duchovnej ceste? V tejto relácii sa odkrývajú praktické skúsenosti, zručnosti a spôsoby pozorovania svojho vedomia v rôznych etapách duchovného rozvoja človeka. Podrobnosti o tom, ako fungujú zložky vedomia: prvotné vedomie a druhotné vedomie (smútok, sebaobviňovanie, depresie, obsedantné myšlienky, zlá nálada, egocentrizmus, megalománia, prinášanie obetí, emocionálne vyhorenie atď.). Hry vedomia (slovenské youtube titulky) Hry vedomia (slovenské youtube titulky) Hry vedomia (slovenské youtube titulky)