Ilúzia a Cesta. Pravda je pre všetkých jedna (české titulky)

Ilúzia a Cesta. Pravda je pre všetkých jedna (české titulky) Tento program je venovaný otázkam sebazdokonaľovania človeka na ceste k Bohu. Prečo človek stráca veľa času premýšľaním o tom, ako sa duchovne rozvíja, pritom v skutočnosti nepostupuje vpred na ceste sebazdokonaľovania? Ako vedomie klame osobnosť, aby pritiahlo jej pozornosť? Aké sú zámeny, ktoré človeku ponúka vedomie? Vysvetlenie na obraznom príklade divadla tieňov - hercov a diváka. Prečo je nutné obdobie jedného roka, aby sa človek zbavil svojich šablón (démonov), ktoré mu len prinášajú utrpenie? Čo si predstaviť pod pojmom - kontakt s duchovným svetom? Ako dosiahnuť celistvosti a zmierenie so sebou samým, s Bohom? Čo je to zodpovednosť a čo služba duchovnému svetu? Na tieto a mnoho ďalších otázok nájdete odpovede v relácii "Pravda je pre všetkých jedna". Ilúzia a Cesta. Pravda je pre všetkých jedna (české titulky) Ilúzia a Cesta. Pravda je pre všetkých jedna (české titulky) Ilúzia a Cesta. Pravda je pre všetkých jedna (české titulky)