Ilúzie vnímania (youtube slovenské titulky)

Ilúzie vnímania (youtube slovenské titulky) Prečo sa v poslednom čase mnohým ľuďom zdá život neskutočný, ako zlý sen? Prečo sa cítia ako v hre a nevidia tu žiadny zmysel? Prečo považujú tento materiálny svet za ilúziu? V čom tkvie príčina takýchto stavov? Ilúzie vnímania (youtube slovenské titulky) Ilúzie vnímania (youtube slovenské titulky) Ilúzie vnímania (youtube slovenské titulky)