Je potrebné zmeniť smerovanie tohto sveta | Dr. Parimal Merchant

Je potrebné zmeniť smerovanie tohto sveta | Dr. Parimal Merchant Čo si myslíte o svete s bezplatnými potravinami, bezplatnou zdravotnou starostlivosťou, bezplatným vzdelaním a dôstojnou kvalitou života pre všetkých ľudí? Čo si myslíte o svete, v ktorom je človek základnou hodnotou - nič nie je nad človekom, žiadna ľudská bytosť nemôže byť podradená inej? - to sú slová Dr. Parimala Merchanta, riaditeľa globálneho programu FMB na S.P. Jain School of Global Management. Je potrebné zmeniť smerovanie tohto sveta | Dr. Parimal Merchant Je potrebné zmeniť smerovanie tohto sveta | Dr. Parimal Merchant Je potrebné zmeniť smerovanie tohto sveta | Dr. Parimal Merchant