Kľúče od budúcnosti (slovenské youtube titulky)

Kľúče od budúcnosti (slovenské youtube titulky) Ako stabilizovať klimatickú situáciu a zachrániť ľudstvo? Čelili minulé civilizácie, ktoré žili pred 12 000 rokmi alebo pred 24 000 rokmi, podobným rýchlym klimatickým zmenám? Zanechali nám technologické odpovede na tieto zložité otázky vo svojich artefaktoch alebo nápisoch? Ako sa veda pozorovania môže stať vedou tvorenia? Ako sa môže zmeniť celá spoločnosť a dostať sa na prvý vývojový stupeň spoločnej ľudskej civilizácie s vysokou úrovňou technologického rozvoja? Kľúče od budúcnosti (slovenské youtube titulky) Kľúče od budúcnosti (slovenské youtube titulky) Kľúče od budúcnosti (slovenské youtube titulky)