MYŠLIENKA JE MATERIÁLNA. DOKÁZANÉ (slovenské titulky)

MYŠLIENKA JE MATERIÁLNA. DOKÁZANÉ (slovenské titulky) Experimentálne dôkazy toho, že myšlienka je materiálna a negatívne vplyvy na človeka prichádzajú zvonku. Na základe čoho vzniká emócia? Odkiaľ sa berú vtieravé obrazy v hlave? Kto vnucuje negatívne stavy a myšlienky? Čo sú to tretie sily? Aké vedomosti o vplyve obrazu na vedomie človeka sú utajované pred svetovou spoločnosťou a prečo? Ako sa má človek naučiť kontrolovať svoje myšlienky a stavy? MYŠLIENKA JE MATERIÁLNA. DOKÁZANÉ (slovenské titulky) MYŠLIENKA JE MATERIÁLNA. DOKÁZANÉ (slovenské titulky) MYŠLIENKA JE MATERIÁLNA. DOKÁZANÉ (slovenské titulky)