Prichádzajúce kataklizmy. O vzájomných vzťahoch ľudí. Renesancia ľudskosti (slovenské titulky)

Prichádzajúce kataklizmy. O vzájomných vzťahoch ľudí. Renesancia ľudskosti (slovenské titulky) V danej relácii sa hovorí o dôležitosti zjednotenia ľudí pred budúcimi udalosťami, o vzťahoch medzi ľuďmi v spoločnosti a rodine, o príčinách vzniku konfliktov a ich riešení, o slobode voľby a vzájomnom rešpekte medzi ľuďmi, o poznaní seba samého a pozorovaní iluzórnej hry vedomia. Prečo nemôže vedomie pochopiť duchovný svet? Čo si predstaviť pod pojmom duchovný egoizmus? Čo je to pravá láska? V čom tkvie paradox života? Program sa zamýšľa nad duchovným rozvojom človeka, jeho nenahraditeľným významom pre neho, a nástrojmi ako do duchovného sveta dôjsť, udržať pozornosť na ňom a následne ním žiť. O týchto a mnohých ďalších otázkach sa dozviete v relácii "Pravda je pre všetkých jedna". Prichádzajúce kataklizmy. O vzájomných vzťahoch ľudí. Renesancia ľudskosti (slovenské titulky) Prichádzajúce kataklizmy. O vzájomných vzťahoch ľudí. Renesancia ľudskosti (slovenské titulky) Prichádzajúce kataklizmy. O vzájomných vzťahoch ľudí. Renesancia ľudskosti (slovenské titulky)