Natron – najzvláštnejšie jazero na svete. Klimatické udalosti vo svete 19.-25.8.2017

Natron – najzvláštnejšie jazero na svete. Klimatické udalosti vo svete 19.-25.8.2017 Sodné jazero (angl. Natron) s plochou 1 300 km2 a hĺbkou do 3 m, rozkladajúce sa na hraniciach Tanzánie a Kene, je jedným zo záhadných miest na našej planéte. Je súčasťou sopečnej oblasti Východoafrickej priekopovej prepadliny. Neďaleko jazera sa rozkladá stratovulkán Ol Doinyo Lengai (masajsky Božia hora), ktorý produkuje lávu s obsahom karbonátu sodíka. Názov „Natron“ sa prekladá ako „červené“. Jazero sa plní horúcimi podzemnýmiminerálnymi prameňmi a tiež dažďami, ktoré zmývajú zo sopky ňou vyvrhovanú hmotu do jazera. Teplota vody v ňom periodicky dosahuje 50-60°C a vodíkový ukazovateľ pH kolíše medzi 9-10,5. Vody jazera sú toxické. V období sucha sa koncentrácia solí silne zvyšuje. A pri silnom výpare vody sa na povrchu jazera vytvára kôra alkalickej soli, v ktorej sa aktivizujú sinice, schopné žiť v takých extrémnych podmienkach. Natron – najzvláštnejšie jazero na svete. Klimatické udalosti vo svete 19.-25.8.2017 Natron – najzvláštnejšie jazero na svete. Klimatické udalosti vo svete 19.-25.8.2017 Natron – najzvláštnejšie jazero na svete. Klimatické udalosti vo svete 19.-25.8.2017