Nesmrteľnosť v tele alebo Večný Život | Kaleidoskop faktov 20

Nesmrteľnosť v tele alebo Večný Život | Kaleidoskop faktov 20 Otázka predĺženia života zaujímala ľudí vo všetkých dobách. Vždy existovali tí, ktorí skúmali možnosť predĺženia ľudského života za hranicu druhu. V dejinách ľudstva je o tom veľa zmienok. Aké technológie a vývoj existujú v súčasnosti? Na čom pracujú dnešní vedci? Nesmrteľnosť v tele alebo Večný Život | Kaleidoskop faktov 20 Nesmrteľnosť v tele alebo Večný Život | Kaleidoskop faktov 20 Nesmrteľnosť v tele alebo Večný Život | Kaleidoskop faktov 20