Безсмъртие в тяло или Вечен Живот | Калейдоскоп от Факти 20

Безсмъртие в тяло или Вечен Живот | Калейдоскоп от Факти 20 Въпросът за удължаването на живота е интересувал хората във всички времена. Винаги е имало такива, които са изучавали възможността за удължаване на човешкия живот отвъд видовия предел. Безсмъртие в тяло или Вечен Живот | Калейдоскоп от Факти  20 Безсмъртие в тяло или Вечен Живот | Калейдоскоп от Факти  20 Безсмъртие в тяло или Вечен Живот | Калейдоскоп от Факти 20