O MÁGII (youtube slovenské titulky)

O MÁGII (youtube slovenské titulky) V snahe o moc, túžbe „vlastniť za každú cenu“, mať „akýmkoľvek spôsobom“, človek padá do pascí systému, ktoré mu následne zoberú viac, ako získa. Človek sa dostáva do siete neviditeľnej závislosti prostredníctvom sprievodcov systému od tretích síl, ktorá  mu berie Život. Je dôležité poznať a byť upozornený  na tie nebezpečenstvá, ktoré na človeka striehnu v kontakte s neviditeľným materiálnym svetom. O MÁGII (youtube slovenské titulky) O MÁGII (youtube slovenské titulky) O MÁGII (youtube slovenské titulky)