Odhalenie talentu (slovenský dabing)

Odhalenie talentu (slovenský dabing) V Tvorivej spoločnosti budú všetky podmienky na to, aby každý človek mohol realizovať svoje talenty. Každý človek je skutočný génius. Ľudstvo je uspôsobené tak, aby sa navzájom dopĺňalo. Musíme byť jedným spoločenstvom, jedným celkom. Talent každého z nás dopĺňa talenty ostatných, a spoločne tak dokážeme urobiť oveľa viac, než robíme teraz. Odhalenie talentu (slovenský dabing) Odhalenie talentu (slovenský dabing) Odhalenie talentu (slovenský dabing)