Oheň z oblohy | Ľudstvo v ohrození

Oheň z oblohy | Ľudstvo v ohrození Plné pivnice vody, zaplavené ulice, zosuvy pôdy – záchranári v južnom Nemecku sú v nepretržitej službe. Oheň z oblohy | Ľudstvo v ohrození Oheň z oblohy | Ľudstvo v ohrození Oheň z oblohy | Ľudstvo v ohrození