Pečať voľby (slovenský dabing)

Pečať voľby (slovenský dabing) Sústreďovať sa na zlo, znamená dávať na seba pečať, pečať smrteľného. Ale snažiť sa a pestovať v sebe Božiu Lásku, byť predovšetkým Človekom, nemyslieť len na seba – to je dôležité. Ak začneš myslieť na seba, jednoducho sa stratíš v tomto chaose bytia a staneš sa časťou tohto dočasného mŕtveho sveta. Človek má žiť Božou Láskou, má sa stať súčasťou Duchovného sveta, ešte kým je tu, vtedy má zaručenú Večnosť. Všetko ostatné, to je márnosť. Pečať voľby (slovenský dabing) Pečať voľby (slovenský dabing) Pečať voľby (slovenský dabing)