Pečeť volby (youtube titulky)

Pečeť volby (youtube titulky) Soustředit se na špatné věci znamená dát si pečeť, pečeť smrtelníka. Přitom je důležité se snažit a pěstovat v sobě Boží Lásku, být především Člověkem a nemyslet jen na sebe. Pokud začneš myslet jen na sebe, jednoduše se ztratíš v tomto chaosu existence a staneš se součástí tohoto dočasného mrtvého světa. Člověk by měl žít Láskou Boží, měl by se stát součástí Duchovního světa, dokud je tady, pak má zaručenu Věčnost. Vše ostatní je marnost. Pečeť volby (youtube titulky) Pečeť volby (youtube titulky) Pečeť volby (youtube titulky)