Pohyb k cieľu (slovenské youtube titulky)

Pohyb k cieľu (slovenské youtube titulky) Pohyb k cieľu začína prvým krokom. Vizualizácia ako nástroj na dosiahnutie cieľa – je to dobre alebo zle? Kedy funguje, a kedy nie a prečo? Čo posilňuje pohyb k dosiahnutiu cieľa? Ako vyriešiť stanovenú úlohu? Prečo výsledok závisí od množstva a kvality pozornosti, ktorá je doň vložená? Pohyb k cieľu (slovenské youtube titulky) Pohyb k cieľu (slovenské youtube titulky) Pohyb k cieľu (slovenské youtube titulky)