Prebudenie (slovensky dabing)

Prebudenie (slovensky dabing) Žijeme v čase neistoty, v čase Križovatky, keď od voľby každého závisí veľa. Prečo je v mysliach ľudí zakorenený postoj, že „ty si nikto, si nič, si povinný sedieť a na niekoho sa spoliehať"? Prečo neustále obviňujeme a prenášame zodpovednosť na niekoho iného namiesto toho, aby sme konali sami? Prečo v dnešnej dobe, v tejto mlčanlivej spoločnosti, v tejto spoločnosti bez vlastného názoru, naďalej podnecujeme nenávisť jeden voči druhému, bojujeme, zatiaľ čo sa svet rozpadá? Áno, chceme žiť! Áno, aj my máme tento impulz, ale neprejavuje sa inak ako želaním v našich hlavách a planými rečami v kuchyni. Prebudenie (slovensky dabing) Prebudenie (slovensky dabing) Prebudenie (slovensky dabing)