Promo | Tvorivá Spoločnosť – Zmeňme sny na skutočnosť!

Promo | Tvorivá Spoločnosť – Zmeňme sny na skutočnosť! Staňte sa súčasťou zmeny, ktorú chcete vidieť vo svete. Netreba na to veľa, pretože len šesť ľudí stačí na to, aby sme sa prepojili s každým človekom na planéte. V dobe sociálnych sietí je to dokonca ešte menej. V rámci projektu Tvorivá spoločnosť overujeme teóriu „Šesť podaní rúk“ v praxi. Promo | Tvorivá Spoločnosť – Zmeňme sny na skutočnosť! Promo | Tvorivá Spoločnosť – Zmeňme sny na skutočnosť! Promo | Tvorivá Spoločnosť – Zmeňme sny na skutočnosť!