Sila a energia (slovenské youtube titulky)

Sila a energia (slovenské youtube titulky) Aké energie sú dnes dostupné človeku, a aké ešte treba objaviť? Čo je to sila a čo je to energia? Etapy vývoja ľudskej jednotnej civilizácie. Akú úroveň môže dosiahnuť vo svojom vývoji ľudská civilizácia? Akú úlohu vo vývoji jednotnej ľudskej civilizácie zohráva pozornosť človeka? Osobitosti energetickej a silovej konštrukcie človeka. Sila a energia (slovenské youtube titulky) Sila a energia (slovenské youtube titulky) Sila a energia (slovenské youtube titulky)