Sila zmien (slovenský dabing)

Sila zmien (slovenský dabing) Ako na človeka vplýva vonkajšie vesmírne pôsobenie? Čo sa deje s dnešnými ľuďmi? Ako globálne zmeny v prírode vplývajú na zdravie ľudskej spoločnosti? Prečo naše medziľudské vzťahy prešli za taký krátky čas vážnymi zmenami? Čo je to dodatočná sila a ako jej pôsobenie vplýva na vnútorný svet človeka a na jeho duchovný rast? Sila zmien (slovenský dabing) Sila zmien (slovenský dabing) Sila zmien (slovenský dabing)