Síla změn (youtube titulky)

Síla změn (youtube titulky) Jak na člověka působí vnější kosmické vlivy? Co se děje se současnými lidmi? Jak globální změny v přírodě ovlivňují zdraví lidské společnosti? Proč naše mezilidské vztahy prošly v tak krátké době závažnými změnami? Co je to dodatečná síla a jak její působení ovlivňuje vnitřní svět člověka a jeho duchovní růst? Síla změn (youtube titulky) Síla změn (youtube titulky) Síla změn (youtube titulky)