Starodávny znak AllatRa | Anonsa Kaleidoskopu Faktov 6

Starodávny znak AllatRa | Anonsa Kaleidoskopu Faktov 6 Pôsobenie znakov a symbolov na život človeka. Starobylý Znak AllatRa, jeho sakrálny význam. Prečo tento znak nachádzajú na artefaktoch rôznych kultúr a epoch. Starodávny znak AllatRa  |  Anonsa Kaleidoskopu Faktov 6 Starodávny znak AllatRa  |  Anonsa Kaleidoskopu Faktov 6 Starodávny znak AllatRa | Anonsa Kaleidoskopu Faktov 6