Stojí to za to (youtube slovenské titulky)

Stojí to za to (youtube slovenské titulky) Čo je to zázrak? Ako a v dôsledku akých síl dochádza k tomuto javu? Ako rozlíšiť falošný zázrak od skutočného? Akú cenu platí človek za obyčajný zázrak? Je konanie zázraku kritériom svätosti človeka? Stojí to za to (youtube slovenské titulky) Stojí to za to (youtube slovenské titulky) Stojí to za to (youtube slovenské titulky)